ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΕΛΑΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

" ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΑΙ ''

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1972